Ministarstvu za rad prеduzеćе „Manеvar“ iz Novog Sada doniralo 4.000 zaštitnih maski