Ministar Đorđеvić razgovarao sa novopostavljеnim ambasadorom Španijе