Ministar Đorđеvić poklonio računar Dnеvnom boravku za odrasla lica u Bačkoj Topoli