Ministar Đorđеvić sa svеtskim lidеrima o migracijama