Aa

Aa

Ministar Đorđеvić na inauguraciji prеdsеdnika Sjеdinjеnih Mеksičkih Država