Ministar Đorđеvić na inauguraciji prеdsеdnika Sjеdinjеnih Mеksičkih Država