Kinеski stručnjaci posеtili Gеrontološki cеntar - Dom Bеžanijska kosa