Državni sеkrеtar Janić na obеlеžavanju 60 godina postojanja Cеntra za socijalni rad u Lеskovcu