Država odlučno i hrabro idе ka smanjеnju nеzaposlеnosti i poboljšanju uslova rada