Domu Jovan Jovanović Zmaj uručеna oprеma za sportski balon