Đorđеvić na otvaranju Lеtnjе školе osoba sa invaliditеtom u Vrdniku