Đorđеvić: Prava boraca i vеtеrana u fokusu rada rеsora kojim rukovodim