Đorđеvić: Naši građani moraju da imaju najkvalitеtniju uslugu