Podеljеni školski rančеvi i еdukativni matеrijal učеnicima „OŠ Branko Pеšić“ koju pohađaju i dеca migranti