Ministar Vulin - O prеkvalifikacijama i dokvalifikacijama