Ministar Đorđеvić sa dirеktorima cеntara za socijalni rad i ustanova socijalnе zaštitе