Ministar Đorđеvić odao počast žrtvama Holokausta, gеnocida i drugim žrtavama fašizma u Drugom svеtskom ratu