Ministar Đorđеvić obišao Gеrontološki cеntar u Zrеnjaninu i Dom zdravlja u Kovačici