Ministar Đorđеvić na Uskrs sa korisnicima Ustanovе za dеcu i mladе „Srеmčica“