Konkursi

Javni poziv vojnim invalidima za podnošenje zahteva radi upućivanja na banjsko klimatsko lečenje i oporavak 2016.

pdfLista II89.82 KB

pdfLista I63.96 KB

docxJavni poziv66.58 KB

Javni poziv za podnošenje predloga projekata na Konkursu za unapređenje sistema socijalne zaštite u 2016. godini

xlsLista procenjenih predloga projekata36.5 KB

xlsLista pristiglih projekata85 KB

docJavni poziv138.5 KB

docTehničko uputstvo za pisanje predloga projekta117 KB

docSmernice za podnosioce predloga projekata217 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta261.5 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta60 KB

docAneks 3 - Obrazac narativnog pregleda budžeta projekta38 KB

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2016. godini

pdfOdluka o dodeli sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom1.43 MB

docxJavni poziv - Podnošenje prijave - Dokumentacija - Obrazac prijave45.2 KB

Godišnji Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini

xlsLista procenjenih predloga projekata746.5 KB

xlsLista pristiglih predloga projekata131 KB

docTehničko uputstvo za pisanje predloga projekta148 KB

docJavni poziv za podnošenje predloga projekta133.5 KB

docSmernice za podnosioce predloga projekta241.5 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta237 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta51 KB

docAneks 3 - Obrazac narativnog pregleda budžeta projekta43.5 KB

Stalni otvoreni Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini

docxLista procenjenih projekata 419.12 KB

docxLista procenjenih projekata 318.48 KB

docxLista procenjenih projekata 217.73 KB

docxLista procenjenih i odobrenih projekata 117.68 KB

docJavni poziv podnošenje predloga projekata134.5 KB

docSmernice za podnosioce predloga projekata208 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta229 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta46.5 KB

docAneks 3 - Obrazac narativnog pregleda budžeta projekta43.5 KB

Konkurs za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite za 2016. godinu

pdfOdluka o finansiranju2.68 MB

pdfLista procenjenih projekata79.17 KB

pdfLista pristiglih predloga projekata110.17 KB

docJavni poziv za podnošenje predloga projekata207 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta263.5 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta48.5 KB

docAneks 3 - Narativni budžet111.5 KB

docAneks 4 - Izvršni pregled projekta35 KB

docPrilog 1 - Model predugovora o partnerstvu36.5 KB

docSmernice za podnosioce predloga projektata90 KB

docUputstvo za pisanje predloga projekta77.5 KB

docUputstvo za sastavljanje budžeta projekta117.5 KB

Javni Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

docKonkursna dokumentacija40 KB

Programski Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini

pdfOdluka  o finansiranju ili učešću u finansiranju programskih aktivnosti saveza udruženja osoba sa invaliditetom na Programskom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom1.22 MB

xlsLista procenjenih projekata668.5 KB

xlsLista pristiglih predloga projekata68.5 KB

docJavni poziv131 KB

docSmernice za podnosioce predloga projekata na Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom200 KB

docUputstvo za popunjavanje Aneksa 2 i Aneksa 3605 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta 2016203 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta 20164.93 MB

xlsAneks 3 - Obrazac mesečnog plana aktivnosti 20162.77 MB

Konkurs za dodelu godišnjeg priznanja i nagrade «Čovek godine»

docTekst Konkursa26 KB

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za finansiranje projektnih aktivnosti izdavanja časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada i organizacije stručnih skupova i seminara iz oblasti socijalne zaštite

xlsLista procenjenih projekata689.5 KB

xlsLista pristiglih projekata717.5 KB

docJavni poziv133.5 KB

docSmernice za podnosioce predloga projekata94 KB

docAneks 1127.5 KB

xlsAneks 260 KB

docAneks 337 KB

docAneks 435.5 KB

docAneks 5 Uputstvo za pisanje predloga projekta72 KB

docAneks 6 Uputstvo za sastavljanje budžeta109.5 KB

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za podsticanje programa i realizaciju aktivnosti od javnog interesa iz oblasti  zaštite porodice, dece i socijalne zaštite

xlsLista procenjenih projekata24.5 KB

xlsLista pristiglih projekata710.5 KB

docJavni poziv135 KB

docUputstvo za pisanje predloga projekta 201584 KB

docSmernice za podnosioce predloga projekata96.5 KB

docUputstvo za sastavljanje budžeta projekta 2015109.5 KB

docxAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta 201560.34 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta 201560 KB

docAneks 3 - Narativni budžet 201537.5 KB

docAneks 4 - Izvršni pregled projekta 201535.5 KB

Konkurs za lokalne samouprave za 2015. godinu

xlsLista odobrenih predloga projekata39.5 KB

xlsLista procenjenih predloga projekata39.5 KB

xlsLista pristiglih predloga projekata27.5 KB

docJavni poziv117 KB

docAneks 1 Obrazac za pisanje predloga projekta107 KB

xlsAneks 2 Obrazac budžeta projekta67.5 KB

docAneks 3 Narativni budžet50 KB

docAneks 4 Izvršni pregled projekta21.5 KB

docAneks 5 Upustvo za pisanje predloga projekta80.5 KB

docAneks 6 Upustvo za sastavljanje budžeta projekta89 KB

Javni Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

docKonkursna dokumentacija40.5 KB

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2015. godini.

pdfOdluka o dodeli sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom746.1 KB

pdfSpisak preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kojima se dodeljuju sredstva691.44 KB

docxJavni poziv38.67 KB

docxObrazac prijave za namenu 131.28 KB

docxObrazac prijave za namenu 230.2 KB

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju podrške maloletnim migrantima bez pratnje u Srbiji

docLista procenjenih projekata30.5 KB

docLista pristiglih projekata25.5 KB

docJavni poziv za podnošenje predloga projekata136.5 KB

docUputstvo za podnosioce predloga projekata148 KB

docPrilog 1 Prijavni obrazac predloga za finansiranje projekta122.5 KB

xlsPrilog 2 Obrazac tabelarnog pregleda budžeta projekta63.5 KB

docPrilog 3 Obrazac narativniog pregleda budžet projekta27 KB

docPrilog 4 Obrazac izvršnog pregleda projekta24 KB

docPrilog 5 Izjava podnosioca predloga projekta20.5 KB

docPrilog 6 Izjava partnerske organizacije31 KB

docPrilog 7 Uputstvo za sastavljanje budžeta projekta106.5 KB

docPrilog 8 Podsetnik za proveru46.5 KB

Javni poziv vojnim invalidima za podnošenje zahteva radi upućivanja na banjsko i klimatsko lečenje i oporavak

pdfLista (3) kandidata za banjsko klimatski oporavak66.28 KB

pdfLista (2) kandidata za banjsko klimatski oporavak79.68 KB

docxNOVO - Obaveštenje o produžetku roka za predaju zahteva14.06 KB

docxObaveštenje o produžetku roka za predaju zahteva13.7 KB

pdfLista kandidata za banjsko klimatski oporavak83.62 KB

docxKonkursna dokumentacija61.39 KB

Javni Konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

docKonkursna dokumentacija61 KB

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2015. godini.

pdfOdluka o dodeli sredstava1.81 MB

docxJavni poziv37.89 KB

docxObrazac prijave - Namena 128.07 KB

docxObrazac prijave - Namena 227.18 KB

docxObrazac prijave - Namena 327.93 KB

Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja Dečje nedelje u 2015. godini.

pdfOdluka o prihvatanju predloga aktivnosti644.96 KB

docDokumentacija61.5 KB

Javni poziv za podnošenje predloga projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite

pdfOdluka o finansiranju projektnih aktivnosti2.61 MB

xlsxLista procenjenih projekata13.85 KB

xlsxLista pristiglih predloga projekata20.06 KB

docJavni poziv za podnošenje predloga projekata200 KB

docPrilog 1 - model predugovora o partnerstvu36.5 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta250 KB

xlsAneks 2 - Budžet projekta27.5 KB

docAneks 3 - Narativni budžet94.5 KB

Javni Konkurs za popunjavnje izvršilačkih radnih mesta

docDokumentacija45 KB

Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika i studenata koji se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama, učenika i studenata koji se nalaze na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite i učenika i studenata iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć

docLista izabranih kandidata po javnom pozivu za izbor talentovane dece30.5 KB

docDokumentacija za Javni poziv48 KB

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata u cilju unapređenja sistema socijalne zaštite

xlsLista procenjenih projekata49.5 KB

xlsLista pristiglih projekata796.5 KB

 
 
 
 
 
 
 

Javni Konkurs za popunjavanje položaja

docKonkursna dokumentacija 238.5 KB

docKonkursna dokumentacija49 KB

Javni poziv za stipendiranje talentovanih učenika i studenata sa invaliditetom

docKonačna lista stipendista30.5 KB

docDokumentacija39.5 KB

Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 2015

docxKonačna godišnja lista procenjenih i odobrenih projekata43.19 KB

xlsLista pristiglih predloga projekata264.5 KB

docxLista procenjenih projekata17.7 KB

docxLista odobrenih projekata 117.25 KB

docxLista odobrenih projekata 220.15 KB

docxLista procenjenih projekata 318.51 KB

docxLista procenjenih projekata 418 KB

docxLista procenjenih projekata 520.74 KB

docxLista procenjenih projekata 618.45 KB

docxLista procenjenih projekata 718.45 KB

docxLista procenjenih projekata 817.52 KB

docxLista procenjenih projekata 914.98 KB

docJavni poziv za podnosioce - Stalni otvoreni konkurs 2015125.5 KB

docSmernice za podnosioce - Stalni otvoreni konkurs 201554 KB

docAneks 1a - Predlog projekta za grupu aktivnosti 1 i 2221 KB

docAneks 1b - Predlog projekta za grupu aktivnosti 3227 KB

xlsAneks 2 - Budzet projekta46 KB

docAneks 3 - Narativni budzet 201541.5 KB

Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

xlsLista procenjenih projekata47.5 KB

xlsLista pristiglih projekata104 KB

docJavni poziv za podnosenje predloga projekata - Godisnji konkurs 2015131 KB

docSmernice za podnosioce predloga projektata 2015132 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta 2015239 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budzeta projekta 201551 KB

docAneks 3 - Narativni budzet 201542 KB

docAneks 4 - Izvršni pregled projekta 201526.5 KB

docAneks 5 - Uputstvo za pisanje predloga projekta 201577.5 KB

docAneks 6 - Uputstvo za sastavljanje budzeta projekta 2015117 KB

Poziv za podnošenje predloga programa/projekta iz oblasti boračko-invalidske zaštite

pdfOdluka o finansiranju projektnih aktivnosti udruženja2.71 MB

xlsxLista pristiglih projekata22.17 KB

xlsxLista procenjenih projekata13.56 KB

docJavni poziv73 KB

docObrazac 1, prijava projekta42.5 KB

docObrazac 2, budzet projekta46 KB

docObrazac 3, model predugovora o partnerstvu38.5 KB

Javni poziv za podnošenje predloga projekta za unapređenje polоžaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2015. godini

xlsLista procenjenih projekata726 KB

docJavni poziv125 KB

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta za 2015190.5 KB

xlsAneks 2 - Obrazac budžet projekta 2015639 KB

xlsAneks 3 - Obrazac - mesečni kalendar aktivnosti 2015447 KB

xlsAneks 4 - Obrazac za specifikaciju aktivnosti 2015110.5 KB

docSmernice za podnosioce predloga  projekta236 KB

docUputstvo za popunjavanje Aneksa 2, 3 i 4110 KB

xlsLista pristiglih projekata732.5 KB

Konkurs za finansiranje ili učešće u finansiranju programa / projekta udruženja u oblasti unapređenja sistema socijalne zaštite u Republici Srbiji u 2014. godini

pdfLista vrednovanja i rangiranja prijavljenih  projekata671.32 KB

zipPreuzmite svu dokumentaciju na jednom mestu612.98 KB

pdfIzveštaj komisije793.68 KB

pdfRešenje o obrazovanju komisije942.35 KB

Redosled konkursne dokumentacije: 

1. Javni poziv

2. Aneks 1 - Obrazac predloga projekta

3. Aneks 2 - Obrazac budžeta projekta

4. Aneks 3 - Narativni budžet

5. Aneks 4 - Smernice za podnosioce predloga projekta

6. Prijava na konkurs


Obrasci za izveštavanje:

7. Obrazac 1 – Periodični izveštaj o namenskom utrošku sredstava projekta

8. Finansijki izveštaj

9. Specifikacija prihoda – uplata primljenih na račun projekta u izveštajnom periodu

10. Specifikacija svih troškova projekta


11. Obrazac 2 – Završni izveštaj o namenskom utrošku sredstava projekta

12. Finansijki izveštaj

13. Specifikacija prihoda – uplata primljenih na račun projekta u izveštajnom periodu

14. Specifikacija svih troškova projekta

15. Obrazac 3 – Pregled aktivnosti za određeni period

 

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2014. godini

docxJavni poziv30.84 KB

docxObrazac prijave - namena 130.79 KB

docxObrazac prijave - namena 231.1 KB

 

Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja Dečje nedelje u 2014. godini

docPoziv za podnošenje predloga85.5 KB

pdfOdluka773.59 KB

Konkurs za lokalne samouprave - razvoj usluga socijalne zaštite

xlsLista odobrenih projekata43 KB

xlsLista pristiglih projekata47 KB

docSmernice za podnošenje predloga projekata

docAneks 1 - Formular za prijavu

xlsAneks 2 – Tabelarni budžet

docAneks 3 - Narativni budžet

 

Javni poziv za podnošenje predloga koncepta programa obuke za pružanje usluge Lični pratilac deteta

docPoziv za podnošenje predloga

 

Poziv za podnošenje predloga projekta: EU sa više od 4 miliona evra podržava socijalnu inkluziju najugroženijih osoba u Srbiji

docPoziv za podnošenje predloga projekata

 

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

 

docxLista odobrenih projekata - avgust 2014.17.2 KB

docxLista odobrenih projekata17.2 KB

xlsLista projekata koji se obuhvataju učešćem u finansiranju na godišnjem konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2014. godini

xlsLista pristiglih predloga projekata na godišnjem konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2014. godini

docJavni poziv

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta

xlsAneks 2 – Obrazac budžeta projekta

docAneks 3 - Obrazac za narativni budžet

docAneks 4 - Izvršni pregled projekta

docAneks 5 - Uputstvo za pisanje predloga projekta

docAneks 6 - Uputstvo za sastavljanje budžeta projekta

docSmernice za podnosioce predloga projekata

 

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za unapređenje sistema socijalne zaštite

xlsLista odobrenih predloga projekata

xlsLista pristiglih predloga projekata

doc Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za unapređenje sistema socijalne zaštite

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta

docAneks 3 - Obrazac za narativni budžet

docUputstvo za pisanje predloga projekta

docUputstvo za sastavljanje budžeta projekta

 

Konkurs za prevodioca na projektu i asistenta stalnog tvining savetnika na Tvining projektu “Unapređenje socijalnog dijaloga”

docOglas za poziciju prevodioca na projektu

docOglas za poziciju asistenta stalnog tvining savetnika

 

Konkurs za NVO u oblasti boračko-invalidske zaštite

pdfPredlog liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata koji se finansiraju iz opredeljenih sredstava

pdfLista pristiglih projekata

docObaveštenje podnosiocima predloga projekata o izmeni javnog poziva koji se odnosi na otvaranje posebnog namenskog podračuna

docPoziv za podnošenje predloga projekata

docObrazac za prijavu projekta

docObrazac o budžetu projekta

docPredugovor o partnerstvu

pdfOdluka o izboru projekata

 

Konkurs za dodelu grantova lokalnim organizacijama za aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

doc Opšte informacije

zipKonkursna dokumentacija na srpskom jeziku

zipKonkursna dokumentacija na engleskom jeziku

 

Otuđenje putničkih vozila

doc Preuzmite dokument u doc formatu

 

Konkurs za pružanje usluge medijskog klipinga za 2014.godinu

docJavni poziv za pružanje usluge medijskog klipinga

 

Stalni otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

docxLista odobrenih projekata22.63 KB

docxLista odobrenih projekata 517.2 KB

docxLista odobrenih projekata 414.92 KB

docLista odobrenih projekata 3

docLista odobrenih predloga projekata 2

docLista odobrenih predloga projekata

docJavni poziv125 KB

docAneks 1a - Obrazac za pisanje predloga projekta -za prioritete iz 1. i 2. grupe projektnih aktivnosti

docAneks 1b - Obrazac za pisanje predloga projekta -za prioritete iz 3. grupe projektnih aktivnosti

xlsAneks 2 - Tabelarni pregled budžeta projekta

docSmernice za podnosioce predloga projekata

 

Konkurs za pružanje usluge medijskog klipinga

docJavni poziv za pružanje usluge medijskog klipinga

pdfObaveštenje

 

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

xlsLista odobrenih predloga projekata

xlsLista pristiglih predloga projekata

docJavni poziv

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta za 2014

xlsAneks 2 – Budžet projekta

xlsAneks 3 - Kalendar aktivnosti lokalnih partnera 2014

docSmernice za podnosioce predloga projekata

docUputstvo za popunjavanje Aneksa 2 i 3

 

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite

xlsLista odobrenih predloga projekata

xlsLista pristiglih predloga projekata

docKonkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta

xlsAneks 2 - Obrazac za tabelarni prikaz budžeta

docAneks 3 - Obrazac za narativni budžet

docUputstvo za pisanje predloga projekta

docUputstvo za sastavljanje budžeta projekta

 

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja Romkinja u RS

docOdobreni projekti

docTekst oglasa

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta

xlsAneks 2 - Obrazac za tabelarni prikaz budžeta

docAneks 3 - Obrazac za narativni budžet

docUputstvo za pisanje predloga projekta

docSmernice za podnosioce projekta

 

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za unapređenje sistema socijalne zaštite

docOdobreni projekti

docKonkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za unapređenje sistema socijalne zaštite

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta

docAneks 3 - Narativni budžet

docUputstvo za pisanje predloga projekta

docUputstvo za sastavljanje budžeta projekta

 

Poziv za podnošenje predloga programa aktivnosti za vreme trajanja Dečje nedelje u 2013. godini

docObaveštenje o izboru Predloga programa aktivnosti za vreme trajanja Dečije nedelje

docPreuzmite poziv

 

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšavanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2013. godini

docJavni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2013. godini

docObrazac prijave - namena I

docObrazac prijave - namena II

 

Konkurs za organizaciju sastanka međunarodnog biroa UN za starenje

docIzveštaj komisije o izboru projekta za organizaciju sastanka međunarodnog Biroa UN za starenje

zipKonkursna dokumentacija

 

Konkurs za unapređenje i izdavanje časopisa u oblasti socijalne zaštite

docIzveštaj komisije o izboru projekta za unapređenje i izdavanje časopisa u oblasti socijalne politike i socijalnog rada

zipKonkursna dokumentacija

 

Konkurs za lokalne samouprave

docIzveštaj komisije

zipKonkursna dokumentacija

 

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom 2013.

xlsLista odobrenih predloga projekata

xlsLista pristiglih predloga projekata

docSmernice za podnosioce projekta 2013.

docJavni poziv 2013.

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta 2013.

xlsAneks 2 - Obrazac budžeta projekta 2013.

docAneks 3 - Narativni budžet 2013.

docAneks 4 - Izvršni pregled projekta 2013.

docAneks 5 - Uputsvo za pisanje predloga projekta 2013.

docAneks 6 - Uputstvo za sastavljanje budžeta projekta 2013.

 

Poziv za podnošenje predloga projekata Udruženja u oblasti boračko-invalidske zaštite i negovanja tradicija

pdfIzveštaj o prispelim projektima

pdfObaveštenje o prihvaćenim projektima

docPoziv za podnošenje predloga projekata

docObrazac za prijavu projekta

docObrazac budžeta projekta

docPredugovor o partnerstvu

docUpitnik za Udruženja u oblasti boračko-invalidske zaštite

 

Otvoreni konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

docLista odobrenih projekata

docJavni poziv Otvoreni konkurs 2013

docAneks 1a - Obrazac za pisanje predloga projekta 1 i 2 grupe prioriteta

docAneks 1b - Obrazac za pisanje predloga projekta 3 grupe prioriteta

xlsAneks 2 - Otvoreni konkurs 2013

docSmernice za podnosioce predloga projekata Otvoreni konkurs 2013

 

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava (grantova) za poboljšanje uslova rada u privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom tekstila, prediva, kože i obuće

linkKompanije koje su dobile bespovratna sredstva (grant) vezano za projekat «UNAPREĐENjE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLjA NA RADU U SRBIJI»

docJavni poziv

linkDokumenta za prijavu na konkurs i dodatne infromacije dostupni su na sajtu International Management Group (IMG) odeljak "Tenderi".

 

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

docIzveštaj o radu komisije

docLista odobrenih predloga projekata

xlsLista pristiglih predloga projekata 2013.

docJavni poziv

docAneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta za 2013

xlsAneks 2 - Aktivnosti lokalnih partnera 2013

xlsAneks 3 - Kalendar aktivnosti lokalnih partnera 2013

docUputstvo za popunjavanje Aneksa 2 i 3

docSmernice za podnosioce predloga projekata na Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Prijavi korupciju