Javni konkurs za podnošеnjе prеdloga programa na Stalno otvorеnom konkursu u 2021. godini