ЗАВРШЕНИ ПРОЈЕКТИ

ИПА 2012

 

1. Подршка социјалној инклузији нај угроженијих група, укључујући Роме, кроз разноврснију понуду социјалних услуга на нивоу локалне заједнице - Бесповратна помоћ (Грант шема)

Вредност уговора износила је 5.000.000 евра .

Циљ уговора био је унапређење социјалне инклузије и смањење сиромаштва међу припадницима нај угроженијих и нај сиромашнијих друштвених група. 

2.  Подршка Европске уније инклузивном друштву - Техничка помоћ за спровођење бесповратне помоћи (Уговор о услугам)

Вредност уговора износила је 1.500.000 евра.

Техничка помоћ  пружала је помоћ како Министарству тако и добитницима бесповратне помоћи у спровођењу грантова.

3.   Повећање ефективности политике запошљавања према угрожениm група - Директна бесповратна помоћ (Директни грант)

Вредност уговора додељеног Националној служби за запошљавање износила је  6.500.000 евра.

4.   Техничка помоћ за управљање Дирктним грантом у области полоитике запошљавања - Техничка помоћ за спровођење директног гранта (Уговор о услугама).

Вредност уговора износила је 1.500.000 евра.

5.   Унапређење социјалног дијалога у Републици Србији - Твининг уговор

Вредност уговора износила је 1.500.000 евра.