Саопштење за јавност- Преднацрт Закона о правима детета и заштитнику права детета

САОПШТЕЊЕ

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, наставља рад на доношењу Закона о правима детета и заштитнику права детета. Ова активност нема за циљ само испуњавање препорука међународних тела, Комитета за права детета УН или препорука које су дале земље чланице УН на последњем периодичном прегледу о стању људских права у Републици Србије, одржаном у Женеви у јануару 2018. године, него пре свега, стварање основе за даље унапређење промоцију и поштовање права детета у нашој земљи, без обзира што смо у овој области постигли признате и значајне резултате.  

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредбaма члана 97. тач. 2. и 16. Устава Републике Србије, којим је предвиђено да Република Србија, између осталог, уређује и обезбеђује остваривање и заштиту слобода и права грађана, као и да уређује и обезбеђује организацију, надлежност и рад републичких органа.

 

Права детета и њихово поштовање као битна карактеристика сваке демократске државе, јасно су изражена и у члану 66. Устава Републике Србије, у којем је истакнуто да мајка и дете имају посебну заштиту те да посебну заштиту имају деца о којој се родитељи не старају и деца која су ометена у психичком или физичком развоју.

 

Конвенција о правима детета усвојена је у Уједињеним Нацијама 20. новембра 1989. године (Резолуција бр. А744/736) и ступила је на снагу 1990. године, а ратификовале су је скоро све чланице Уједињених Нација. Ову Конвенцију Југославија је ратификовала 1990. године.

Чланом 4. Конвенције о правима детета прописано је да ће стране уговорнице предузети све потребне законодавне, административне и остале мере за остваривање дечијих права признатих у Конвенцији, а Препоруком Парламентарне скупштине Савета Европе 1460 (2000) тражи се оснивање посебног тела за заштиту и промоцију дечијих права.

 

Иако је први дечији омбудсман основан у Норвешкој законом број 5 из 1981. године, управо је изгласавање Конвенције о правима детета охрабрило многе државе да оснују институцију дечијег омбудсмана. Канцеларије дечијих омбудсмана широм света постале су део широког покрета за признавање дечијих права и бољу примену међународних конвенција о том питању.

 

Преднацрт Закона о правима детета и заштитнику права детета који се налази пред  вама сачинила је радна група коју је образовао министар Зоран Ђорђевић у августу 2017. године, по садржају је јединствен у европској законодавној пракси, с обзиром да се у једном закону формално правно верификују права детета и механизам, пре свега, за промоцију и унапређење поштовања права детета.

 

Овим путем позивамо све заинтересоване грађане, активисте цивилног друштва, професионалце, институције, органе и организације да својим коментарима, предлозима, примедбама и сугестијама допринесу унапређењу садржаја текста преднацрта Закона о правима детета и заштитнику права детета, а тиме и унапређењу права и положаја деце у нашој земљи.


Ваше  коментаре, предлоге, примедбе и сугестије можете доставити Министарству електронским путем на mail socijalna.zastita@minrzs.gov.rs  или поштом у писаној форми на адресу Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања- Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту,  11 000 Београд , ул. Немањина бр. 22-26

 

Преузмите документ: Преднацрта Закона о правима детета и заштитнику права детета