Објашњење поступка за коришћење права на родитељски додатак

Кориснике права на родитељски додатак за децу рођену у периоду од 25. децембра 2017. године закључно са 30. јуном 2018. године, локална самоуправа позива да доставе доказе ради утврђивања испуњености услова за наставак коришћења права по новом Закону о финансијској подршци породици са децом. Услови за наставак коришћења права су:

да су деца вакцинисана;

  • да деца похађају припремни предшколски програм;
  • да су деца укључена у основну школу;
  • да деца редовно похађају наставу у основној школи.

У случају да су услови испуњени, корисници права подносе писани захтев, и право остварују по новом Закону о финансијској подршци породици са децом. У супротном, коришћење права се наставља по старом Закону.

 

Грађани који нису остварили право на родитељски додатак за децу рођену у периоду од 25. децембра 2017. године закључно са 30. јуном 2018. године, подносе писани захтев локалној самоуправи. Рок за подношење захтева је шест месеци од рођења детета. Поред осталих, услови за остваривање права су:

да су деца вакцинисана;

  • да деца похађају припремни предшколски програм;
  • да су деца укључена у основну школу;
  • да деца редовно похађају наставу у основној школи.

Ако су наведени услови испуњени, право на родитељски додатак се остварује по новом Закону о финансијској подршци породици са децом. У супротном, о захтеву се одлучује по старом Закону, који није прописивао наведене услове.

 

Неведени услови се не проверавају за децу о којој се корисник права или подносилац захтева за родитељски додатак непосредно не брине, јер су деца поверена одлуком суда другом родитељу. Такође, уколико дете није вакцинисано из здравствених разлога, то не може бити сметња за остваривање права на родитељски додатак.

 

За децу рођену од 1. јула 2018. године, право на родитељски додатак може се остварити по новом Закона о финансијској подршци породици са децом, у износима и према роковима које прописује тај закон.