Набавка лаптопова П 26/18 у оквиру пројекта ,,Јачање капацитета Инспектората за рад И подизање свести грађана у циљу сузбијања рада на црно”

Supply of laptops P 26/18 for the purposes of project ,, Support to Labour Inspectorate in Suppression of “Informal Work“ through Capacity Building and Public Awareness’ Network

Набавка лаптопова П 26/18 у оквиру пројекта ,,Јачање капацитета Инспектората за рад И подизање свести грађана у циљу сузбијања рада на црно”

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања намерава да додели уговор за набавку лаптоп рачунара за потребе Инпектората за рад, уз финансијску подршку Краљевине Норвешке.

Рок за подношење понуда је 30. август 2018. године у 14:00 часова.

Све додатне информације и евентуална разјашњења биће објављени на овој страници.

 

Преузмите: Конкурсна документација

Разјашњења

 


 

Supply of laptops P 26/18 for the purposes of project ,, Support to Labour Inspectorate in Suppression of “Informal Work“ through Capacity Building and Public Awareness’ Network

Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs of the Republic of Serbia intends to award a supply contract for laptops in Republic of Serbia with financial assistance from the Kingdom of Norway .

The deadline for submission of tenders is 30th August 2018 at 14:00

Any additional informations or clarifications shall be published on this webpage.

 

Download: Tender dossier

 Clarifications