Комисија за права из ФППД

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Решењем министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања формирана је Koмисија за пружање стручне помоћи и подршке грађанима који су заинтересовани за остваривање права из области финансијске подршке породици са децом.

 

Председник Комисије је Мујо Муковић, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Чланови Комисије су Весна Миросављевић, виши саветник у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, и Ружица Јелисавац, саветник у одељењу за стручну подршку Републичког завода за социјалну заштиту у Београду.

 

Комисија је задужена да прима грађане којима је одбијена жалба изјављена на решење којим је одбијен њихов захтев за остваривање неког права из области финансијске подршке породици са децом.

 

Чланови Комисије ће у разговору са грађанима и прегледом документације која је коришћена у поступку у којем је захтев одбијен отклањати нејасноће и недоумице грађана у погледу услова за остваривање права из области финансијске подршке породици са децом и процедуре у којима се та права остварују. Такође, грађанима ће се пружати стручна помоћ и подршка, у циљу евентуалног отклањања сметњи за остваривање будућих права.  

 

Комисија ће примати грађане сваке среде од 12-16 часова. Пријаву за разговор треба доставити Министарству на телефон Инфо центра број 011/3038-661.

 

Обавештење о датуму заказаног разговора, Министарство ће благовремено доставити подносиоцу пријаве, на исти начин на који је пријава за разговор поднета.