НАЈАВА СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

НАЈАВА СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

У поступку припреме Нацрта закона о родној равноправности (у даљем тексту: Нацрт закона) за усвајање, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања спроводи јавну расправу о Нацрту закона за представнике: државних органа, јавних служби, привредне субјекте, синдикате, удружења послодаваца, стручну јавност и друге заинтересоване учеснике, у садрадњи са партнерима.

 

Јавна расправа о Нацрту закона биће спроведена у периоду од 14. јуна до 5. јула 2018. године, и у том периоду Нацрт закона биће доступан за увид и преузимање на сајту Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, www.minrzs.gov.rs и на порталу е-управе.

 

Учесници јавне расправе се позивају да у назначеном року доставе своје сугестије, предлоге, иницијативе и коментаре на e-mail адресу: javnarasprava.rodna@minrzs.gov.rs или писаним путем Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, на приложеном Обрасцу.

 

Поред наведеног, истичемо да ће презентације и расправе о Нацрту закона бити организоване и у пет градова у Републици Србији и то:

 

  • Новом Саду, 25. јуна 2018. године, у просторијама Скупштине Аутономне покрајине Војводине, ул. Владике Платона бб (улаз из Бановског пролаза бб);
  • Београду, 26. јуна 2018. године, у просторијама Дома Народне скупштине Републике Србије (Мала пленарна сала), Трг Николе Пашића бр. 13;
  • Крагујевцу, 28. јуна 2018. године, у просторијама Скупштине Града Крагујевца, Трг слободе бр. 3;
  • Нишу, 29. јуна 2018. године, у просторијама Скупштине Града Ниша, ул. Николе Пашиће бр. 24;
  • Новом Пазару, 3. јула 2018. године, у просторијама Скупштине Града Новог Пазара, ул. Стевана Немање бр. 2.

 

По окончању поступка јавне расправе Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона, који ће објавити на својој интернет страници и порталу е-управе, најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

 

Напомена: Рефундација путних и других трошкова за учеснике јавне расправе, од стране организатора није предвиђена.

 

Закључак Одбора за правни систем и државне органе

Нацрт закона о родној равноправности 14.06.2018.

Образац коментари на Нацрт закона о родној равноправности са изменама и допунама