Висине социјалних давања

Септембар 2017. године

xlsxПосебна новчана накнада10.9 KB

xlsxНовчана социјална помоћ10.22 KB

xlsxПодаци о обради трошкова смештаја лица11.29 KB

xlsxПомоћ и нега другог лица13.52 KB

xlsxРодитељски додатак према редоследу рођења10.9 KB

xlsxДечији додатак10.63 KB

Децембар 2016. године

xlsxПосебна новчана накнада10.9 KB

xlsxНовчана социјална помоћ10.22 KB

xlsxПодаци о обради трошкова смештаја лица11.29 KB

xlsxПомоћ и нега другог лица13.52 KB

xlsxРодитељски додатак према редоследу рођења10.9 KB

xlsxДечији додатак10.63 KB

Јул 2016. године

xlsxПосебна новчана накнада10.87 KB

xlsxНовчана социјална помоћ10.24 KB

xlsxПодаци о обради трошкова смештаја лица11.27 KB

xlsxПомоћ и нега другог лица13.54 KB

xlsxРодитељски додатак према редоследу рођења10.92 KB

xlsxДечији додатак10.61 KB

Новембар 2015. године

xlsxПосебна новчана накнада10.87 KB

xlsxНовчана социјална помоћ11.75 KB

xlsxПодаци о обради трошкова смештаја лица11.81 KB

xlsxПомоћ и нега другог лица13.53 KB

xlsxРодитељски додатак према редоследу рођења10.91 KB

xlsxДечији додатак10.85 KB

Јул 2015. године

xlsxПосебна новчана накнада10.86 KB

xlsxНовчана социјална помоћ11.75 KB

xlsxПодаци о обради трошкова смештаја лица12.27 KB

xlsxПомоћ и нега другог лица32.33 KB

xlsxРодитељски додатак према редоследу рођења11.75 KB

xlsxДечији додатак11.66 KB

Јун 2015. године

xlsxПосебна новчана накнада10.86 KB

xlsxНовчана социјална помоћ11.75 KB

xlsxПодаци о обради трошкова смештаја лица12.28 KB

xlsxПомоћ и нега другог лица13.51 KB

xlsxРодитељски додатак према редоследу рођења11.75 KB

xlsxДечији додатак11.66 KB

Мај 2015. године

xlsxПосебна новчана накнада10.87 KB

xlsxНовчана социјална помоћ11.83 KB

xlsxПодаци о обради трошкова смештаја лица12.29 KB

xlsxПомоћ и нега другог лица13.5 KB

xlsxРодитељски додатак према редоследу рођења11.78 KB

xlsxДечији додатак11.65 KB

Април 2015. године

xlsxПосебна новчана накнада10.85 KB

xlsxНовчана социјална помоћ11.72 KB

xlsxПодаци о обради трошкова смештаја лица12.29 KB

xlsxПомоћ и нега другог лица13.49 KB

xlsxРодитељски додатак према редоследу рођења11.78 KB

xlsxДечији додатак11.67 KB

Март 2015. године

xlsxПосебна новчана накнада10.85 KB

xlsxНовчана социјална помоћ11.73 KB

xlsxПодаци о обради трошкова смештаја лица12.28 KB

xlsxПомоћ и нега другог лица13.5 KB

xlsxРодитељски додатак према редоследу рођења11.78 KB

xlsxДечији додатак11.66 KB

Фебруар 2015. године

xlsxПосебна новчана накнада10.84 KB

xlsxНовчана социјална помоћ11.73 KB

xlsxПодаци о обради трошкова смештаја лица12.27 KB

xlsxПомоћ и нега другог лица13.5 KB

xlsxРодитељски додатак према редоследу рођења11.78 KB

xlsxДечији додатак11.66 KB

Јануар 2015. године

xlsxПосебна новчана накнада10.79 KB

xlsxНовчана социјална помоћ11.66 KB

xlsxПодаци о обради трошкова смештаја лица12.21 KB

xlsxПомоћ и нега другог лица13.43 KB

xlsxРодитељски додатак према редоследу рођења11.71 KB

xlsxДечији додатак11.59 KB

Новембар 2014. године

xlsxПосебна новчана накнада10.8 KB

xlsxНовчана социјална помоћ11.66 KB

xlsxПодаци о обради трошкова смештаја лица12.21 KB

xlsxПомоћ и нега другог лица13.5 KB

xlsxРодитељски додатак према редоследу рођења11.71 KB

xlsxДечији додатак11.58 KB

Септембар 2014. године

xlsxПосебна новчана накнада10.79 KB

xlsxНовчана социјална помоћ11.66 KB

xlsxПодаци о обради трошкова смештаја лица12.19 KB

xlsxПомоћ и нега другог лица13.45 KB

xlsxРодитељски додатак према редоследу рођења12.17 KB

xlsxДечији додатак 12.02 KB

Јул 2014. године

Родитељски додатак према редоследу рођења 12.17 KB

Помоћ и нега другог лица13.43 KB

Подаци о обради трошкова смештаја лица12.19 KB

Дечији додатак12.03 KB

Новчана социјална помоћ11.67 KB

Посебна новчана накнада11.3 KB

Мај 2014. године

xlsxРодитељски додатак према редоследу рођења 12.17 KB

xlsxПомоћ и нега другог лица13.4 KB

xlsxПодаци о обради трошкова смештаја лица12.21 KB

xlsxДечији додатак33.65 KB

xlsxНовчана социјална помоћ11.7 KB

xlsxПосебна новчана накнада11.31 KB

Април 2014. године

xlsxПосебна новчана накнада11.31 KB

xlsxРодитељски додатак према редоследу рођења12.16 KB

xlsxПодаци о обради трошкова смештаја лица10.81 KB

xlsxПомоћ и нега другог лица13.44 KB

xlsxДечији додатак11.56 KB

xlsxНовчана социјална помоћ11.69 KB