ВИСОКИ КОМЕСАРИЈАТ УН ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ (УНХЦР) И УДРУЖЕЊЕ „СНАГА ПРИЈАТЕЉСТВА“ –AMITY

ВИСОКИ КОМЕСАРИЈАТ УН ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ (УНХЦР) И УДРУЖЕЊЕ „СНАГА ПРИЈАТЕЉСТВА“ –AMITY

Пројекат: „Подршка локалној интеграцији интерно расељених лица избеглица из бивше Југославије“

 

Вредност: 100.000,00 евра

 

Циљ пројекта је да унапреди локалну интеграцију за око 3.500 најугроженијих интерно расељених појединаца и 500 појединаца из избегличке популације на територији 10 општина у Србији – Смедерево, Пожаревац, Краљево, Нови Пазар, Куршумлија, Прокупље, Бујановац, Бела Црква, Ниш и Лесковац.

Активности обухватају:

-  кадровско јачање десет Центара за социјални рад пријемом поједног социјалног радника, који ће превасходно бити фокусиран на пружање услуга корисницима из ове циљне групе, као и помоћ у подршци и другим корисницима услуга Центра, у периоду од 1. маја до 31. децембра 2018.