Такмичења за Европске награде добре праксе у области безбедности и здравља на раду

Управа за безбедност и здравље на раду у сарадњи са Европском агенцијом за безбедност и здравље на раду спроводи такмичење за Европске награде добре праксе у циљу одабира два национална примера добре праксе.

Такмичење за Европске награде добре праксе спроводи се у оквиру кампање здрава радна места „Управљање опасним супстанцама” коју организује Европска агенција за безбедност и здравље на раду у сарадњи са државама чланицама и председавајућим Европске Уније.

Најважнија активност сваке кампање јесте додела награда добре праксе како би се препознали изузетни и иновативни доприноси за безбедна и здрава радна места.

На такмичењу за Европске награде добре праксе могу да учествују компаније и организације из 28 држава чланица, ЕФТА држава, држава западног Балкана и Турске.

Награде за 2018-2019. годину ће бити додељене компанијама и организацијама које су показале велику посвећеност управљању опасним супстанцама на радном месту.

Детаљније информације могу се наћи на интернет страници Кампање за здрава радна места:

https://healthy-workplaces.eu/

 

Такмичење за Европске награде добре праксе

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ Такмичење за доделу награда добре праксе Здравa раднa места 2018–2019.

APPLICATION FORM Healthy Workplaces Good Practice Awards Competition 2018-2019.