САРАДЊА СА ШВАЈЦАРСКОМ

Актуелно:

 

Програм „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“
 

Резултати конкурса - позив за подршку организацијама цивилног за спровођење социјално - иновативних пројеката (06-2018)

 

У циљу доприноса смањеном нивоу социјалне искључености у локалним самоуправама, Swiss PRO програм покренуо је подршку у друштвенo - иновативним активностима које имплементирају организације цивилног друштва (ОЦД) с циљем решавања препознатих потреба маргинализованих група са циљем да допринесе смањеном нивоу социјалне искључености у локалним самоуправама и побољшаном приступу правима и испуњавању потреба о најмање 2.000 грађана из маргинализованих група.

 

Јавни позив који је трајао од 20. јуна до 3. августа 2018.године. Био је отворен за организације цивилног друштва из 99 градова и општина Шумадије, Западне, Источне и Јужне Србије. Припремне активности и инфо сесије одржане су у јуну и јулу, евалуација пројеката извршена је у августу, а пројекти одобрени у септембру 2018. године.

 

Минимална вредност донације по пројекту је 10.000 евра, а максимум је 14.000 евра.

Од 85 благовремено примљених пријава, 56 су из Jужне и Источне Србије, а 29 из Шумадије и Западне Србије.

Одабрано је 26 предлога пројекта (11 предлога се односи на оснаживање маргинализованих група кроз обуке, а 15 на побољшање јавних служби.).

Списак одабраних пројеката можете погледати на линку:

http://www.swisspro.org.rs/uploads/files/95-401-rezultati-poziva-civilno-drustvo-srb.pdf

 

Укупан буџет препоручених пројеката одговара укупном буџету позива у износу од 350.000 евра.

 

  1. Резултати конкурса - позив за пружање техничке помоћи локалним самоуправама за  унапређење процедура за финансирање пројеката организација цивилног друштва (07-2018)

 

У циљу смањења нивоа социјалне искључености у локалним самоуправама, програм Swiss PRO покренуо је подршку локалним самоуправама да постану одговорније и транспарентније у идентификовању, финансирању и адресирању јавних интереса кроз пројекте које су развиле и имплементирале локалне организације цивилног друштва.

 

Позив ће имати две фазе:

Прва фаза - Техничка помоћ који ће трајати до 7 (седам) месеци за 16 локалних самоуправа како би процениле свој тренутни статус у погледу својих политика и пракси у финансирању локалних пројеката организација цивилног друштва.

 

Друга фаза - Обезбеђивање грантова за заједнички развијене пројекте до пет партнера јединица локалне самоуправе (као водећег партнера) и организација цивилног друштва у вредности до 14.000 евра по пројекту.

 

Јавни позив који је трајао од  20. јуна до 3. августа 2018. године. Био је отворен за градове и општине Шумадије, Западне, Источне и Јужне Србије. Припремне активности и инфо сесије одржане су у јуну и јулу, евалуација пројеката извршена је у августу, а пријаве општина одобрене у септембру 2018. године.

 

Од 16 благовремено примљених пријава, десет (10) је из Јужне и Источне Србије, док је шест (6) дошло из Шумадије и западне Србије.

За прву фазу-техничка помоћ јединицама локалне самоуправе је одабрано 16 предлога пројеката.

 

Списак одабраних јединица локалне самоуправе можете погледати на линку:

http://www.swisspro.org.rs/uploads/files/96-729-rezultati-poziva-tehnicka-podrska-srb.pdf


1. Програм „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“  

Програм „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“ спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) уз учешће Сталне конференције градова и општина као партнера.

Вредност  овог програма је у износу од 5.800.000 евра, а финансира Влада Швајцарске. Наведени програм обухвата 99 градова и општина у Србији (Шумадија и Западна Србија, Јужна и Источна Србија).

 

2.   Влада Швајцарске Конфедерације / СДЦ - СИПРУ

„Подршка имплементацији Програма реформе политике запошљавања и социјалне политике, са фокусом на политику запошљавања и запошљивости младих”

Пројекат треба да допринесе повећању запошљавања и запошљивости младих, кроз спровођење Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике, са циљем унапређења креирања и имплементације законодавног оквира на националном и локалном нивоу.

Главна фаза Пројекта октобар 2016 – децембар 2019. године.


 

ПРОЈЕКАТ ПЕРФОРМ:

У оквиру другог циклуса сарадње са пројектом ПЕРФОРМ 2017/2018. године, Републички секретаријат за јавне политике је упутио позив Министарствима да кандидују теме за студије, односно анализе које ће послужити као основа у креирању јавних политика у наредном периоду. Циљ је омогућавање квалитетније аналитичке подршке доношењу јавних политика (стратегија) и њиховог праћења, као и укључивање научно-истраживачке заједнице у процес креирања јавних политика.

 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања кандидовало је три теме из области социјалне заштите, које су подржане за истраживање у вредности од 3.690.000,00 динара:

  1. Истраживање тешкоћа  услед којих долази до издвајања деце из породица;             
  2. Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити; 
  3. Истраживање тешкоћа до којих долази  у обезбеђивању примарне здравствене заштите осигураницима који су корисници домског смештај за одрасле и старије.

 

Истраживања спроводе изабрани институти, односно конзорцијуми института, уз финансијску подршку пројекта ПЕРФОРМ у периоду јануар - јун 2018.