САРАДЊА СА СВЕТСКОМ БАНКОМ

Пројекат Светске банке и Републике Србије – конкурентност и запошљавање

 

Међународна банка за обнову и развој (Светска банка) и Република Србија уговориле су зајам у износу 100 милиона долара за финансирање Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања, који ће се у нашој земљи спроводити до 30. јуна 2019. године.

 

Споразум је билатерално потписан 7. октобра 2015. године, док је Закон о потврђивању Споразума Народна Скупштина РС усвојила 29. децембра 2015. године. Објављен у Службеном Гласнику РС – међународни уговори, бр. 24/15 ступио је на снагу 7. јануaра 2016. године.

 

Циљ Пројекта је побољшање ефикасности и координације одабраних јавних програма ради ублажавања ограничења за конкурентност и стварање радних места, укључујући улагања и промоцију извоза, иновације, активне мере запошљавања, посредовање на тржишту рада, активирање корисника социјалне помоћи и њихов прелазак у формалне послове. Пројекат се фокусира на циљани скуп остваривих реформи постојећих јавних политика, као и на ефикасност њиховог спровођења, а које су идентификоване као кључни покретачи конкурентности у привреди и стварања радних места на основу анализа Банке, као и других релевантних анализа.

 

Активности су углавном усмерене ка областима у којима Влада троши значајне ресурсе и где постоји намера за бољим искоришћaвањем расположивих ресурса. Стога је овај Пројекат усмерен на делотворније трошење постојећих средстава, уместо на повећање расхода државе. Осим три  димензије реформи: у привреди (индустријске политике и извоз), тржишту рада (активне мере запошљавања) и науци (реформа научног сектора), Пројекат развија, кроз Републички секретаријат за јавне политике, хоризонталну координацију унапређења у управљању јавним политикама у овим областима.

 

Активности на Пројекту спроводе - као главни корисници: Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања са Националном службом за запошљавање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у координацији са Фондом за иновациону делатност и Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП).
РСЈП има улогу главног координатора Пројекта (хоризонтална координација) и председава Међуресорним радним телом Владе, које је основано 14. јануара 2016. године, у циљу подршке реформама и унапређењу управљања јавним политикама у овим областима. 
 

Више информација о Пројекту можете пронаћи на:

 http://www.worldbank.org/projects/P152104?lang=en 

Прошла, актуелна и будућим дешавања на Пројекту можете пратити на:

 http://www.rsjp.gov.rs/projekat-svetske-banke-i-republike-srbije-konkurentnost-i-zaposljavane-competitiveness-and-jobs/t.