Стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта и стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова