СОС ТЕЛЕФОН

Спречавање породичног насиља - СОС ТЕЛЕФОН

 

Насиље у породици је проблем којем наше друштво и институције последњих година посвећују доста пажње. Заједничким деловањем цивилних организација и државних установа долази до великих помака у креирању агенде и механизама за превенцију насиља и заштиту жртава. Скупштина Републике Србије усвојила је предложене законе и створила системске услове за ефикаснију борбу против насиља у породици. Према извештавању медија, насиље у породици је најчешћи вид насиља у нашем друштву. Стиче се утисак да је оно у сталном порасту, а према подацима женских организација, више од половине жена искусило је неки вид породичног или партнерског насиља. Подаци надлежних институција, такође, указују на континуирани пораст пријављивања случајева насиља у породици полицији и центрима за социјални рад.

 

Доследне намере Министарства за рад, запошљавање, борака и социјална питања у вези са решавањем проблема насиља у породици препознају се и кроз рад Сектора за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправност, као и практичним деловањем на остваривању суштинске заштите жртава насиља у породици, односно дефинисању насиља као неприхватљивог модела понашања. Република Србија је усвајањем Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици од 2011. године (Истанбулска конвенција) преуезела обавезе које се односе и на предузимање неопходних законодавних или других мера за успостављање нон-стоп бесплатне СОС телефонске линије, ради давања савета позиваоцима у поверљивој форми или чувајући њихову анонимност у вези са свим видовима насиља обухваћених овом конвенцијом. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, сходно свом делокругу регулисаним чланом 16. Закона о министарствима („Службени гласник РС“, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15–др.закон, 62/17), задужено је да реализује наведену социјалну услугу.

 

Министарство је предвидело средства за конкретно деловање – помоћ и подршку женама са искуством насиља. Покретањем Националног СОС телефона створиће се могућност да свака жена са искуством насиља, са целе територије Републике Србије, на најбржи могући начин добије све информације потребне ради заштите и остваривања  својих права. Позиви са свих линија фиксне и мобилне телефоније биће бесплатни за позиваоца. Министарство припрема јавну набавку услуге Националног СОС телефона, на коме могу учествовати лиценцирана Удружења која већ пружају услуге СОС телефона. Циљ овог пројекта је пружање непосредне помоћи женама са искуством насиља, као и успостављање и примењивање механизама који ће обезбедити поступање у складу с међународним обавезама везаним за људска права у области сексуалног и родно заснованог насиља (Закон о потврђивању Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 012/13)).

 

Очекивање Министарства је да ће се покретањем Националног СОС телефона, уз јасан превентивни ефекат кроз информисање целокупне јавности, обезбедити непосредна подршка, оснаживање и помоћ женама са искуством насиља. Остваривањем планиране активности приближићемо се европским стандардима за решавање овог проблема и, надамо се, сузбити у што већој мери појаву насиља према женама.

 

  • Линкови за СОС телефон

Потписан Меморандум о сарадњи на успостављању СОС телефонске линије за жене жртве насиља

Министар Ђорђевић на трибини под називом „Србија уједињено у борби против насиља над женама”

Држaвна секретарка Стана Божовић на трибини „Заједно у борби против насиља над женама“

Државни секретар Стана Божовић на трибини „Спречавање насиља над женама“