Услуге социјалне заштите

СПИСАК - Добијена решења за психолошку делатност66.5 KB

СПИСАК издатих свих лиценци организацијама социјалне заштите751.5 KB

СПИСАК издатих ЗАБРАНА за рад - Домови за смештај одраслих и старих171 KB

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ - Домски смештај на територији АП Војводина140.5 KB

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ - Домски смештај уже СРБИЈЕ без Београда102.5 KB

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ - Домски смештај у Београду240 KB

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ - Дневни боравак за децу и младе са проблемима у понашању31.5 KB

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ - Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју96 KB

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ - Домски смештај за лица са интелектуалним тешкоћама29.5 KB

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ - Домски смештај444 KB

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ - Лични пратилац детета40 KB

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ - Персонални асистент50 KB

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ - Помоћ у кући138 KB

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ - Прихватилиште за децу и младе33.5 KB

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ - Прихватилиште за старе34.5 KB

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ - Прихватилиште за жртве насиља39.5 KB

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ - Становање уз подршку41 KB

СПИСАК ЛИЦЕНЦИ - Свратиште33 KB

ЗАБРАНА рада домовима за старе у АП Војводина20.75 KB

Успостављање и примена система лиценцирања пружалаца услуга социјалне заштите у Србији ОВДЕ