Мапа сајта


- Република Србија - Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

- - Контакт

- - - Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту

- - - Закон о социјалној заштити и подзаконска акта

- - - Породични закон и подзаконска акта

- - - Закон о финансијској подршци породици са децом и подзаконска акта

- - - Остали Закони и подзаконска акта

- - - Стратегије

- - - Заштита од насиља у породици

- - - Заштита деце од злостављања и занемаривања

- - - Услуге социјалне заштите

- - - Успостављање и примена система лиценцирања пружалаца услуга социјалне заштите у Србији

- - - Социјални профил општина

- - - Остало

- - Линкови

- - - Сектор за заштиту особа са инвалидитетом

- - - Закони

- - - Правилници

- - - Стратегије

- - - Конвенција о правима особа са инвалидитетом и Опциони протокол

- - - Прописи за вредновање пројеката по конкурсима

- - - План извршења мера из студије-анализе области управљања људским и социјалним ресурсима и израде предлога мера за унапређење нормативног оквира управљања људским и социјалним ресурсима у центрима за социјални рад

- - - Извештај о спроведеној јавној расправи

- - - СПИСАК НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА И ПОСЛОДАВАЦА КОД КОЈИХ СУ ПРИЛИКОМ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА ЗАТЕЧЕНA ЛИЦА НА РАДУ „НА ЦРНО“

- - - Списак послодаваца код којих су затечена лица на раду на црно

- - - Дужина породиљског одсуства и накнада у другим земљама

- - - Објашњење поступка за коришћење права на родитељски додатак

- - - Укључивање установа социјалне заштите у ИСИБ

- - - ПРАВИЛНИК О ОБЈАВЈЬИВАЊУ СПИСКА НЕРЕГИСТРОВАНИХ СУБЈЕКАТА И ПОСЛОДАВАЦА КОД КОЈИХ СУ ПРИЛИКОМ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА ЗАТЕЧЕНА ЛИЦА НА ФАКТИЧКОМ РАДУ

- - - Јавна расправа о Нацрту закона о социјалном предузетништву

- - - Јавна расправа о Нацрту закона о агенцијском запошљавању

- - - Такмичења за Европске награде добре праксе у области безбедности и здравља на раду

- - Државни и верски празници Републике Србије

- - Информатор о раду / Кодекс добре управе

- - Инфо центар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

- - Наши пријатељи

- - Упис фирми у базу

- - Пројекти

- - Медији

- - ИСПЛАТА ПО ПРАВИМА КОРИСНИЦИМА У ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

- - Дeташман радника: унапрeђeњe административнe сарадњe и приступа информацијама

- - Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о штрајку

- - Стратегијa социјалне заштите у Републици Србији

- - Годишњицe историјских догађаја ослободилачких ратова Србије

- - Набавка горива за потребе пројекта “Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС – МАДАД 2” – Supply of fuel for the purposes of the project “EU Support to Serbia in Migration Management “ – MADAD 2.

- - Позив за учешће на такмичењу за избор најбољих фотографија "Безбедност и здравље на раду свуда око нас"

- - НАЈАВА СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

- - Водич за инспекторе рада о детекцији и прелиминарној идентификацији жртава трговине људима

- - Записник са састанка представника Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и представника протестног скупа бораца и ратних војних инвалида, одржаног дана 28.06.2018.године

- - ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

- - ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЧАЈУ СТЕЧАЈА ПОСЛОДАВЦА

- - Саопштење за јавност- Преднацрт Закона о правима детета и заштитнику права детета

- - Управљање људским и социјалним ресурсима у центрима за социјални рад у Републици Србији

- - ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ

- - Набавка лаптопова П 26/18 у оквиру пројекта ,,Јачање капацитета Инспектората за рад И подизање свести грађана у циљу сузбијања рада на црно”

- - Комисија за права из ФППД

- - orphan

- - - Родна равноправност

- - - Документи

- - - Извештаји и препоруке

- - orphan

- - - Сектор за рад

- - - Закони

- - - Подзаконски акти

- - - Обрасци, обавештења и упутства

- - - Прописи у припреми

- - - Социјални дијалог

- - - Програм достојанственог рада за РС 2013-2017

- - orphan

- - - Информације од јавног значаја

- - - - Сектор за запошљавање

- - - - Закони

- - - - Правилници

- - - - Агенције за запошљавање

- - - - Испит

- - - - Професионална рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом

- - - - ИПА IV – Развој људских ресурса

- - - - План запошљавања

- - - - Пројекти

- - - Најчешћа питања

- - - - Сектор за пензијско и инвалидско осигурање

- - - - Закони

- - - - Правилници

- - - - Споразуми о социјалном осигурању

- - - - Информације из ПИО

- - - - Прописи у припреми

- О Министарству

- - Министар

- - Државни секретари

- - Помоћници министра

- - Директори Управа и Инспектората

- - Опис функција руководилаца

- - Буџет

- - Организациона структура

- - Секретар министарства

- Актуелно

- - Дечја недеља

- - Cајам „ЈЕДНАКИ“

- - - Галерија

- Документи

- - Област рада и социјалног дијалога

- - - Закони

- - - Подзаконски акти

- - - Обрасци, обавештења и упутства

- - - Прописи у припреми

- - - Социјални дијалог

- - - Програм достојанственог рада за РС 2013-2017

- - Област запошљавања

- - - Закони

- - - Правилници

- - - Одлуке

- - - Агенције за запошљавање

- - - Испит

- - - Професионална рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом

- - - ИПА IV – Развој људских ресурса

- - - Национална стратегија запошљавања

- - - Национална стратегија запошљавања

- - - Национални акциони планoви запошљавања

- - - Извештаји о реализацији националних акционих планова запошљавања

- - - Пројекти

- - - ПРИРУЧНИЦИ

- - Сектор за пензијско и инвалидско осигурање

- - - Закони

- - - Правилници

- - - Споразуми о социјалном осигурању

- - - Информације из ПИО

- - - Прописи у припреми

- - Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту

- - - Закон о социјалној заштити и подзаконска акта

- - - Породични закон и подзаконска акта

- - - Закон о финансијској подршци породици са децом и подзаконска акта

- - - Директива о начину рада, поступања и понашања у поступку расподеле средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса са циљем унапређења система социјалне заштите

- - - Остали Закони и подзаконска акта

- - - Стратегије

- - - Заштита од насиља у породици

- - - Заштита деце од злостављања и занемаривања

- - - Услуге социјалне заштите

- - - Успостављање и примена система лиценцирања пружалаца услуга социјалне заштите у Србији

- - - Социјални профил општина

- - - Демографски преглед

- - - Остало

- - Сектор за заштиту особа са инвалидитетом

- - - Саопштења

- - - Закони

- - - Правилници

- - - Стратегије

- - - Конвенција о правима особа са инвалидитетом и Опциони протокол

- - - Водич кроз права особа са инвалидитетом

- - - Захтев за рефундацију ПДВ-а

- - - Контакт републичких и покрајинских савеза особа са инвалидитетом

- - - Приручник за лиценцирање пружалица услуга социјалне заштите за особе са инвалидитетом

- - - Прописи за вредновање програма по конкурсима

- - - Бивши савезни закони и подзаконска акта

- - - Уредбе

- - - Фотографије

- - - Нови закључак

- - - Поступак ПДВ

- - - Професионална рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом

- - - Прописи у поступку остваривања права на повраћај ПДВ-а

- - Сектор за борачко-инвалидску заштиту

- - - Републички закони и подзаконска акта

- - - Бивши савезни закони и подзаконска акта

- - - Уредбе

- - - Фотографије

- - - Документи

- - Инспекторат за рад

- - - Надлежност инспектората

- - - Канцеларије инспекције рада

- - - Извештаји о раду / План инспекцијског надзора

- - - Инструкција о поступању инспектора рада приликом вршења инспекцијског надзора у области радних односа и безбедности и здравља на раду

- - - Контролне листе

- - Управа за безбедност и здравље на раду

- - - Савет за безбедност и здравље на раду

- - - Стратегија безбедности и здравља на раду за период од 2018-2022.

- - - Закони

- - - Уредбе и правилници

- - - Документа, информације, мишљења и друго

- - - Награда "28 април"

- - - Управа за безбедност и здравље на раду

- - - Стручни испити и лиценце

- - - - Стручни испит за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

- - - - Стручни испит за обављање послова координатора за израду пројекта и стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова

- - - - Лиценце у области безбедности и здравља на раду

- - - Смернице

- - - Извештаји о раду

- - - Остало

- - Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности

- - - Саопштења

- - - Документи

- - - Извештаји и препоруке

- - - Основни појмови и важни линкови

- - - Календар важних датума

- - - Отворена врата, четвртак, 3. август 2017

- - Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте

- - - МОР текстови ратификованих Конвенција

- - - Савет Европе - Council of Europe (CoE)

- - - Међународна организација рада (МОР)

- - - Ревидирана европска социјална повеља

- - - RESP Report Serbia 2011

- - - Извештаји о примени Ревидиране европске социјалне повеље у РС

- - - Програм ЕУ ПРОГРЕС

- - - ИПА и међународна помоћ

- - - Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016 до 2025. године

- - - Програм Eвропске комисије EaSi

- - - Конкурс Европске фондацијe за обуку – ЕТФ за доделу награде за предузетништво

- - Група за интерну ревизију

- - Одељење за опште правне послове и јавне набавке

- - Мигранти

- - - План реаговања у случају повећаног прилива миграната

- - - Закључак

- - Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг

- - - Износи примања из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

- - - Износи права на финансијску подршку породици са децом

- - - Информације о социјалним давањима

- - - Висине социјалних давања

- - Сектор за развојне послове и послове планирања

- - Секретаријат Министарства

- - - Документи

- - Група унутрашње контроле инспекције

- - - Закон о инспекцијском надзору

- - - Правилник о о облику и начину вршења унутрашње контроле инспекције у области радних односа и безбедности и здравља на раду и у области социјалне заштите

- - САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ-УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

- Пројекти

- - ПРИОРИТЕТИ 2018

- - - РЕЦИ НЕ РАДУ НА ЦРНО

- - - СОЦИЈАЛНЕ КАРТЕ

- - - СОС ТЕЛЕФОН

- - - ОСНАЖИВАЊЕ ЦСР

- - ПРОГРАМИ

- - - ИПА

- - - - АКТУЕЛНО

- - - - ПРИПРЕМА

- - - - ЗАВРШЕНИ ПРОЈЕКТИ

- - - ПРОГРАМ ЗАПОШЉАВАЊА (EaSI)

- - - Програм Права, једнакост и држављанство

- - - САРАДЊА СА СВЕТСКОМ БАНКОМ

- - МЕЂУНАРОДНА ПОМОЋ И ДОНАЦИЈЕ

- - - НЕМАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ (ГИЗ)

- - - МИСИЈА ОЕБС-А У СРБИЈИ

- - - САРАДЊА СА ШВАЈЦАРСКОМ

- - - САРАДЊА СА МЕЂУНАРОДНИМ КЛУБОМ ЖЕНА

- - - САРАДЊА СА УАЕ

- - - САРАДЊА СА ПОЉСКОМ

- - - САРАДЊА СА СЛОВАЧКОМ

- - МИГРАЦИЈЕ

- - - ФОНД МАДАД

- - - ОТВОРЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – УСПЕШНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - УНДП

- - - ВИСОКИ КОМЕСАРИЈАТ УН ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ (УНХЦР) И УДРУЖЕЊЕ „СНАГА ПРИЈАТЕЉСТВА“ –AMITY

- - - ХУМАНИТАРНА ПОМОЋ Р. КОРЕЈЕ МИГРАНТИМА У Р. СРБИЈИ

- - - САРАДЊА СА РАЗВОЈНОМ БАНКОМ САВЕТА ЕВРОПЕ

- - - САРАДЊА СА ДАНСКИМ САВЕТОМ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

- - - ПОМОЋ АМБАСАДЕ КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ У Р. СРБИЈИ И ГРУПЕ 484

- - АРХИВА

- - - Пројекти

- Услуге

- Конкурси

- - Конкурси

- - АРХИВА ОГЛАШЕНИХ ЈАВНИХ КОНКУРСА ЗА ИЗВРШИЛАЧКА РАДНА МЕСТА

- - Јавне набавке

- - Планови и извештаји

- - Портал јавних набавки

- Информације

- - Информације од јавног значаја

- - Најчешћа питања

- - Пријаве неправилности и незаконитости

- Прес

- - Саопштења

- - Интервјуи

- - Фото галерија

- - Видео галерија

- - Химна Републике Србије

- > Projects

- - PRIORITIES 2018

- - - SAY NO TO THE INFORMAL WORK

- - - SOCIAL CARDS

- - - SOS HELPLINE

- - - CSW STRENGTHENING

- - PROGRAMMES

- - - IPA PROJECTS

- - - PROGRAMME FOR EMPLOYMENT (EaSI)

- - - RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME

- - - COOPERATION WITH THE WORLD BANK

- - INTERNATIONAL AID AND DONATIONS

- - - COOPERATION WITH POLAND

- - - COOPERATION WITH INTERNATIONAL WOMEN'S CLUB

- - - SWISS COOPERATION

- - - GERMAN AGENCY FOR INTERNATIONAL COOPERATION (GIZ)

- - - COOPERATION WITH UAE

- - - OSCE MISSION IN SERBIA

- - MIGRATION

- - - COOPERATION WITH THE COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK

- - - OPEN COMMUNITIES – SUCCESSFUL COMMUNITIES - UNDP

- - - UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGES (UNHCR) AND ASSOCIATION OF CITIZENS “POWER OF FRIENDSHIP”–AMITY

- - - AID OF ROYAL NORWEGIAN EMBASSY IN SERBIA AND GROUP 484

- - - COOPERATION WITH DANISH REFUGEE COUNCIL DANISH REFUGEE COUNCIL

- - - MADAD FUND

- - - HUMANITARIAN AID BY THE REPUBLIC OF KOREA TO MIGRANT POPULATION IN THE REPUBLIC OF SERBIA

- - ARCHIVE

- Социјална давања

- - Информације о социјалним давањима

- - Висине социјалних давања

- - Цене породичног смештаја

- - Цене домског смештаја

- -

- Државни и верски празници Републике Србије

- Инфо центар Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

- Ћирилица

- О Министарству

- Актуелно

- - Cајам „ЈЕДНАКИ“

- Документи

- - Рад

- - Запошљавање

- - ПИО

- - Брига о породици и социјална заштита

- - Борачко-инвалидска заштитa

- - Заштита особа са инвалидитетом

- - Економско - финансијски послови

- - Развојни послови и послови планирања

- - Антидискриминација и родна равноправност

- - Међународна сарадња, европске интеграције

- - Инспекторат за рад

- - Безбедност и здравље на раду

- - Интерна ревизија

- - Јавне набавке

- Пројекти

- Услуге

- Конкурси

- Информације

- Архива

- Прес

- - Саопштења

- - Интервјуи

- - Фото галерија

- - Видео галерија