Сектор за заштиту особа са инвалидитетом

Сектор за заштиту особа са инвалидитетом обавља послове који се односе на припрему нацрта закона и других прописа у области подршке особама са инвалидитетом, праћење примене међународних конвенција и упоредног законодавства у области подршке особа са инвалидитетом.

Акивности Сектора усмерене су на праћење имплементације стратешких циљева дефинисаних Стратегијом унапређења положаја особа са инвалидитетом, промоцију права особа са инвалидитетом, развој и подршку алтернативних облика заштите особа са инвалидитетом како би се омогућила успешнија укљученост особа да инвалидитетом у социо–економски живот Србије. Сектор за заштиту особа са инвалидитетом обавља послове који се односе на припрему нацрта закона и других прописа у области подршке особама са инвалидитетом, праћење примене међународних конвенција и упоредног законодавства у области подршке особа са инвалидитетом.

Уже унутрашње јединице су:

  • Група за нормативне послове
  • Група за унапређење заштите особа са инвалидитетом.

Помоћник министра: Владимир Пешић