Закони

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености

docЗакон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом

Закон о запошљавању странаца

МЕМОРАНДУМ о сарадњи у области запошљавања између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства за националну економију Мађарске

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА И ПОРОДИЦУ СЛОВАЧКЕ РЕПУБЛИКЕ

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ О ЗАПОШЉАВАЊУ ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У РЕПУБЛИЦИ СЛОВЕНИЈИ 

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ БЕЛОРУСИЈЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАПОШЉАВАЊУ

ЗАКОН О ПОТВРЂИВАЊУ СПОРАЗУМА ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И САВЈЕТА МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ЗАПОШЉАВАЊУ