Обрасци, обавештења и упутства

Све информације везане за Регистар синдиката, упис, промене, брисање као и за издавање потврда могу се добити путем телефона 011/3631-448 и 3613-424 уторком и петком од 13,00-15,00 часова.


1. Обрасци у области волонтирања

 

xlsПријава за упис у евиденцију о организаторима волонтирања

xlsИзвештај о волонтирању

docПотврда о волонтирању


Обрасци у области спречавања злостављања на раду

 

docОбавештење о забрани вршења злостављања и сексуалног узнемиравања на раду и злоупотреби права на заштиту од таквог понашања38 KB


Обавештење о потребној документацији која се подноси уз захтев на основу члана 116. став 2. Закона о раду

 

docПреузмите Обавештење28 KB


Упутство за попуњавање уплатница за синдикате и удружења послодаваца

 

pdfПреузмите Упутство135.69 KB