Сектор за пензијско и инвалидско осигурање

Сектор за пензијско и инвалидско осигурање обавља послове који се односе на припрему нацрта закона и других прописа у области пензијског и инвалидског осигурања и добровољног пензијског осигурања, социјално осигурање и заштиту војних осигураника; припрему нацрта билатералних и мултилатералних споразума и административних споразума о социјалном осигурању; праћење стања у области пензијског и инвалидског осигурања и добровољног пензијског осигурања, као и усклађивање пензија и материјалног положаја пензионера.

У оквиру сектора за пио постоје узе јединице и то:

  • Одељење за нормативне и управно-надзорне послове
  • Група за међународне споразуме о социјалном осигурању
  • Група за планирање, статистику и анализу.