Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту

Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту обавља послове који се односе на припрему нацрта закона и других прописа из области:

 • социјалне заштите,
 • породично-правне заштите,
 • финансијске подршке породици са децом и психолошку делатност.

Овај сектор задужен је за примену и праћење, надзор над законитошћу рада установа и других правних лица које обављају делатност социјалне заштите, као и за инспекцијски надзор и надзор над стручним радом установа и других правних и физичких лица која обављају делатност социјалне заштите.

Активности Сектора усмерене су на развој и унапређење услуга социјалне заштите, што укључује:

 • увођење стандарда квалитета услуга,
 • лиценцирање стручних радника и пружалаца услуга социјалне заштите,
 • унапређење организационих модела на подручју администрације социјалних услуга и права,
 • унапређење система контроле и унапређење услуга на локалном новоу.

Активности Сектора реализују се и у делу унапређења заштите и положаја деце, младих, старих, жртава трговине људима и свих група у ризику од друштвене искључености.

У Сектору се разматрају представке, притужбе и жалбе грађана.

Унутрашње јединице Сектора су:

 • Одељење за управне послове у области социјалне заштити
 • Одељење за управно-надзорне послове у области породичне заштите
 • Одељење за инспекцијски надзор
 • Одсек за послове у области популационе политике и финансијске подршке породици са децом.
 • Група за унапређење система социјалне заштите
 • Одсек за системска питања
 • Група за рачуноводствене и послове извештавања
 • Група за Група за финансијско планирање и финансијско оперативне послове
 • Одсек за економско-финансијске послове из области заштите породице и деце