Сектор за борачко-инвалидску заштиту

Сектор за борачко-инвалидску заштиту обавља послове који се односе на израду нацрта закона и других прописа у области борачко-инвалидске заштите, заштите цивилних инвалида рата, заштите споменика и спомен обележја, као и обележавање значајних историјских догађаја из ослободилачких ратова Србије; координирање активности ради свеобухватне заштите корисника борачко инвалидске заштите које су у надлежности других органа (као што су решавање стамбених питања, запошљавање, рехабилитација, социјална и здравствена заштита).

Уже унутрашње јединице Сектора су:

  • Одсек за нормативне и послове неговања традиција ослободилачких ратова Србије
  • Одељење за управне и управно надзорне послове.