Секретаријат Министарства

Секретаријат Министарства обавља послове од заједничког интереса за Министарство који се односе на: кадровска и административна питања; јавне набавке; планирање рада и извештавање о раду Министарства; информисање о раду Министарства; усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу с органима државне управе, службама Владе, другим државним органима и друге послове из делокруга Секретаријата.

У Секретаријату Министарства образују се уже унутрашње јединице, и то:

  1. Одељење за опште правне послове и јавне набавке;
  2. Одељење за управљање кадровима и
  3. Група за административно-техничке послове.