Савет Европе - Council of Europe (CoE)

Савет Европе основан 1949. године, је регионална међународна организација европских земаља, са седиштем у Стразбуру.

Сврха Савета Европе је промоција основних људких права и слобода и промоција демократије.

Најважнији акти:

  1. Европска конвенција о основним људским правима и слободама

    Европски суд за људска права је основан ради пружања правне заштите у примени наведене конвенције. (Протокол бр. 11 Европске конвенције о основним људским правимаи слободама).
     
  2. Ревидирана европска социјалне повеља – најважнији документ Савета Европе у области заштите радних и социјалних права.

Савет Европе има 47 чланица и 5 земаља посматрача.

Савет Европе функционише кроз своје органе:

  • Комитет министара
  • Парламентарна скупштина
  • Конгрес локалних и регионалних власти Европе
  • Секретеријат у оквиру кога се налази велики број директората за одређене области.

 

Web site: http://hub.coe.int/