Помоћници министра

  • Милош Јанковић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за рад и запошљавање
  • Сузана Мишић вршилац дужности помоћника министра – Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту
  • Нина Митић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправности
  • Зоран Милошевић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за пензијско и инвалидско осигурање и борачко-инвалидску заштиту
  • Биљана Барошевић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за заштиту особа са инвалидитетом
  • проф.др Саша Трандафиловић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за финансијско управљање, рачуноводство и контролинг
  • Mирјана Ћојбашић, вршилац дужности помоћника министра – Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте