ПОМОЋ АМБАСАДЕ КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ У Р. СРБИЈИ И ГРУПЕ 484

ПОМОЋ АМБАСАДЕ КРАЉЕВИНЕ НОРВЕШКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ГРУПЕ 484

Пројекат „Мрежа солидарности – друга година“

Циљ пројекта је успостављање услуга подршке и заштите за избеглице и мигранте у Републици Србији и Републици Македонији и унапређење координације и сарадње  између агенција и институција у јавном/државном сектору и организација које пружају помоћ.

У оквиру овог пројекта, предвиђено је финансирање јачања социјалне инфраструктуре у општинама Шид и Сомбор у износу од 29.827.500,00 динара (са ПДВ-ом).

Средства су намењена за реконструкцију објеката основних школа „Иво Лола Рибар“ у насељу Шикара код Сомбора и „Сремски фронт“ у насељу Моловин, као и за јавно осветљење пружног прелаза код насеља Вашица код Шида. Школе чији ће објекти бити реконструисани налазе се неколико километара од прихватних центра за мигранте и у наредној школској години би се у њих уписала и деца из мигрантских породица које ће трајније боравити у овим општинама.