САРАДЊА СА ПОЉСКОМ

Oпремање просторија „Удружења грађана мултипле склерозе – Аранђеловац“ опремом за вежбање у вредности од 450.000,00 РСД.

Амбасада Републике Пољске у Београду ће у систему „Мали  грантови” 2018. године реализовати пројекте укупне вредности од 20.000 евра у оквиру тематских приоритета пољске развојне сарадње.

Удружењу оболелих од мултипле склерозе Аранђеловац  ће се кроз пројекат обезбедити набавка нових справа за вежбање прилагођених особама са инвалидитетом. Нова опрема у сали за вежбање ће подићи ниво квалитета услуге и пружити могућност члановима да редовним вежбањем побољшају здравствено стање. Друга значајна компонента пројекта је допринос социјалној интеграцији особа које спадају у угрожену друштвену групу, с обзиром да њихово здравствено стање спречава радно ангажовање, а тиме и економску независност, утичући на целокупно функционисање и квалитет живота.