Планови и извештаји

 План јавних набавки за 2019. годину са изменама и допунама од 24.01.2019. године

План јавних набавки за 2019. годину

Извештај о јавним набавкама за IV квартал 2018. године Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

План јавних набавки - 25. 12. 2018.

Одлука о допуни плана јавних набавки - 21. 12.2018.

План јавних набавки за 2018. годину

Одлука о измени и допуни плана јавних набавки за 2018.годину

Одука о измени плана 26.10.2018.

План 26.10.2018.

Одлука о  измени Плана јавних набавки - 26.10.18

Извештај о јавним набавкама за III квартал 2018. године

Одлука о  измени Плана јавних набавки - 25.09.18.

Измењен План јавних набавки  - 27.09.18.

Одлука о  допуни Плана јавних набавки - 27.09.18.

Измењен План јавних набавки  - 28.09.18. - 1

Измењен План јавних набавки  - 28.09.18. - 2

Одлука о измени и допуни плана јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину,

Одлука о измени и допуни плана јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину

Одлука о  допуни Плана јавних набавки - 10.08.18.

Измењен План јавних набавки  - 13.08.18.

Измењен План јавних набавки за 2018. годину од 2. августа 2018. године

 „Одлука о измени Плана јавних набавки“  2018-08-02

Одлука о измени Плана јавних набавки

План јавних набавки за 2018. годину

Извештај о јавним набавкама за II квартал 2018. године Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

План јавних набавки за 2018. годину

Одлука о измени и допуни плана јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину.

Одлука о измени и допуни плана јавних набавки за 2018. годину

Одлука о измени и допуни плана јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину

Извештај о јавним набавкама за I квартал 2018. године Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Одлука о измени и допуни плана јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину

Извештај о јавним набавкама за IV квартал 2017. године

Одлука о измени и допуни плана јавних набавки за 2017. годину 

План јавних набавки за 2017. годину

Јавне набавке

pdfПравилник о ближем уређивању поступка јавне набавке8.38 MB

docОбразац 163.5 KB

docОбразац 2108.5 KB

docОбразац 328.5 KB

pdfИзвештај за III квартал 2017. године.

pdfОдлука о усвајању Плана јавних набавки за 2017. годину500 KB

pdfПлан јавних набавки за 2017. годину2.17 MB

pdfИзвештај за II квартал 2017. године11.9 MB

pdfИзвештај за I квартал 2017. године4.37 MB

pdfОдлука о измени и допуни Плана јавних набавки 1.57 MB

pdfПлан јавних набавки (2016) 7.86 MB

pdfИзвештај за четврти квартал (2016)4.97 MB

pdfИзвештај за трећи квартал (2016)5.72 MB

pdfИзвештај за други квартал (2016)6.63 MB и Допуна Извештаја о јавним набавкама за други квартал (2016)397.29 KB

zipИзвештај за први квартал (2016) и Допуна Извештаја о јавним набавкама за први квартал (2016)9.43 MB

pdfОдлука о усвајању Плана јавних набавки за 2016. годину435.53 KB

pdfОдлука о измени плана набавки1.76 MB

pdfПлан јавних набавки (2015)22.92 MB

zipИзвештај за први квартал (2015)1.3 MB

pdfИзвештај за други квартал (2015)8.31 MB

pdfИзвештај за трећи квартал (2015)7.5 MB

pdfИзвештај за четврти квартал (2015)5.77 MB

pdfПлан јавних набавки (2014)16.46 MB

pdfПлан јавних набавки (2013)2.11 MB

Портал јавних набавки

pdfПлан за спречавање корупције у поступцима јавних набавки министарства за рад, запошљавање, борачких и социјалних питања1.63 MB