ОСНАЖИВАЊЕ ЦСР

Пројекат Оснаживање центара за социјални рад

 

Пројекат „Оснаживање центара за социјални рад на територији републике Србије“  покренуло је Министарство за рад, запошљавање, социјална и борачка питања крајем 2017. године у циљу реформске промене кадровске политике запослених на територији целе Републике Србије. Запослени у центрима за социјални рад обучаваће се  по узору на системе социјалне заштите земаља Европске уније. Пројекат омогућава вишеструке бенефите, не само за примарну циљну групу и кориснике услуга ЦСР, већ и за шири социјално-економски статус целокупног становништва и угледа Србије уопште. Примарна циљна група, тј. запослени у ЦСР ће бити професионално оснажена, компетентна и систематизована. Квалитет услуга примарне циљне гурпе ће бити видно побољшан и транспарентан свим корисницима, али и грађанима Србије. Компетентни стручњаци ће заузети адекватне позиције и на органозован начин моћи ће да одговоре на све изазове посла. Оснаживање ЦСР у смислу потенцијала запослених подразумева: довољан број стручно запослених; безбедне запослене; мотивисане запослене; који посао обављају без стреса; опремљене запослене, у смислу физичког простора и инструментаријума за рад; запослене који имају подршку система; стручно специјализоване запослене; ефикасне запослене; комуникационо веште запослене; запослене са личним и професоналним интегритетом и самопоуздањем; запослене без професионалног изгарања, психосоматских проблема и одсуствовања. Запослени појединци у ЦСР ће својим знањем, обученошћу и личним осећајем на послу, бити представници проевропског система социјалне заштите, по узору на системе социјалне заштите земаља Европске уније.

Имплементација програма „Оснаживање центара за социјални рад на територији Републике Србије“ доноси видљиве бенефите и за кориснике ЦСР: решавање свих проблема корисника; стручно вођење корисника; ефикасније процедуре за решавање проблема; безбедност корисника; задовољство корисника стручношћу запослених у ЦСР; добра комуникација са социјалним институцијама; могућност планирања будућности корисника; адекватни физички услови за рад са корисницима; емотивна стабилност и интегрисаност корисника поводом проблема које имају; конструктивно и здраворазумско понашање корисника. Листа проблема је веома широка, а сви они директно утичу на друштвену заједницу, тј. на постојање дела, односно недела са директним ефектом на људске животе. С обзиром да се све наведено односи на критичне и ризичне групе становништва, на угрожене и сиромашне, последица је смањење фреквенце различитих патолошких понашања у друштву уопште. Показатељ развијености једне земље је свакако развијен систем социјалне заштите. Програм „Оснаживање центара за социјални рад на територији Републике Србије“, истиче напоре које Србије улаже на путу ка Европској унији. Модерни механизми имплементације програма социјалне заштите остварују, на републичком али и на локалном нивоу, добробит како за корисника тако и за запосленог. Систем социјалне заштите Републике Србије треба да омогући очување људских живота, побољшање његовог квалитета, веру у будућност и веру у државу као институцију.

 

  • Линкови за Оснаживање ЦСР-а

Представљени резултати прве фазе реорганизације центара за социјални рад

Министарство и Канцеларија за КиМ за унапређење рада Центара за социјални рад на Косову и Метохији

Влада Србије помоћи ће да сва деца и одрасли са сметњама у развоју имају боље услове за живот

Министар Ђорђевић са директорима центара за социјални рад и установа социјалне заштите

Министар Ђорђевић приликом радне посете Ивањици отворио Дијализни центар и најавио реорганизацију Центара за социјални рад

Министар Ђорђевић на отварању Канцеларије Центра за социјални рад у Костолцу

Државни секретар Стана Божовић на завршној конференцији пројекта „Стручни семинари за социјалне раднике: Онлајн сугурност деце – наша одговорност!“