МИСИЈА ОЕБС-А У СРБИЈИ

Организација за европску безбедност и сарадњу у Србији (ОЕБС)

 

У припреми:

1. Програм подршке економским миграцијама у Србији

Мандат Канцеларије ОЕБС-а за економске и активности по питању окружења (OCEEA)се фокусира на јачање политике легалних радних  миграција и прописа у циљу оптимизирања економских и социјалних бенефита за земље порекла и дестинације, као и за саме мигранте.

 

Мисије се предузимају са циљем процене потреба, истраживања интереса, разумевања изазова на пољу легалне миграције у области рада и/или образовања, укључујући миграције у вези са повратком и узимајући у обзир целокупни миграциони процес: период пре мигрирања (фер регрутовање и признавање вештина, информисање и оријентација пре одласка), миграциони процес (документација, путовање, први прихват), искуство у земљи која је домаћин (радна и социјална инклузија, учешће), искуство повратка (покретност социјалних права, радно и социјално поновно укључивање, признавање стечених вештина). Посебна пажња се поклања женама и младим мигрантима, као и улози локалних власти у планирању и имплементацији пракси у вези са управљањем миграцијама.

У плану је да се одржи више састанака са различитим државним институцијама и организацијама цивилног сектора како би се прикупиле детаљне информације о потребама у овој области и касније изнели предлози за реализацију потенцијалних пројеката посебно водећи рачуна да не дође до преклапања у деловању са другим међународним организацијама, а у намери да се  израде капацитети за повезивање различитих учесника.

ОЕБС ће у реализацији пројеката преговарати са ЕУ али и са другим међународним организацијама.

Када се јасно дефинишу потребе и одлучи шта је неопходно приступа се преговорима око финансирања које обавља ОЕБС.