Одељење за опште правне послове и јавне набавке

Одељење за опште правне послове и јавне набавке обавља послове који се односе на спровођење поступка јавних набавки; припрему облигационо-правних уговора о набавкама за потребе Министарства; израђује и прати реализацију аката везаних за интерне процедуре у области јавних набавки и предлаже мере за унапређење интерних процедура у наведеној области; сарађује са органима у поступку спровођења јавних набавки; води евиденцију о непокретностима и друге послове из делокруга Одељења.

Начелник Одељења за опште правне послове и јавне набавке – Богољуб Станковић

pdfПравилник о ближем уређивању поступка јавне набавке8.38 MB

docОбразац 163.5 KB

docОбразац 2108.5 KB

docОбразац 328.5 KB

 

Контакт:

Адреса:  Немањина 22-26, крило Ц, спрат III, канцеларија 4а

Телефон:   381 11 3631-562

E-mail:  bogoljub.stankovic@minrzs.gov.rs